Maatregelen rondom Coronavirus

Gelukkig heeft Stigho in haar directe omgeving nog geen besmettingen van het Coronavirus, maar wij willen ons uiteraard volledig inzetten om de verspreiding van het virus in ieder geval te vertragen. Zoals bij elke sociaal opererende onderneming heeft het voor ons zeker gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken.

Al onze medewerkers hebben vorige week al het dringende verzoek zich telefonisch te melden als zij lichamelijke klachten ondervinden zoals hoesten, verkoudheid, keelpijn, koorts, kortom alle zaken waar we als Nederlanders alert op moeten zijn. Vanzelfsprekend blijven deze medewerkers preventief thuis bij deze verschijnselen. Daarnaast zullen wij proberen zo veel als mogelijk en wanneer de functie dit toe laat, thuis te werken en zo de sociale contacten ook binnen Stigho zo veel als mogelijk te beperken.

Voor onze mannen buiten, is het helaas een stuk lastiger om thuis te werken, omdat immers onze mooie werkzaamheden vaak aan de installaties en toebehoren op locatie van onze opdrachtgevers uitgevoerd wordt. Wel zijn uiteraard de voorgeschreven maatregelen vanuit het RIVM ook bij ons team bekend en voorzien wij ze actief van aanvullende instructies. We nemen onder andere de nodige maatregelen om ook op de project en werklocaties de sociale contactmomenten met anderen zo veel als mogelijk te beperken. Voorbeelden hier van zijn onder meer verschoven pauze tijden, zo veel als mogelijk alleen in een ruimte werken en verminderde en directe materiaalleveringen.

Een groot deel van onze medewerkers hebben kinderen. Het besluit om de scholen te sluiten, brengt ook voor veel van onze medewerkers rondom de opvang van hun kinderen een grote uitdaging met zich mee. Daarnaast is het advies om het contact tussen kinderen en ouderen zo veel als mogelijk te beperken, waardoor het sociale vangnet in de vorm van opa’s en oma’s boven een bepaalde leeftijd dus bij velen ook al afvalt. Uiteraard willen wij als werkgever onze medewerkers alle ruimte geven om de opvang van hun kinderen te kunnen regelen, wat als gevolg kan hebben dat medewerkers afwezig zullen zijn omdat ze thuis nodig zijn. Het uitval van medewerkers op onze projecten is dus zeker niet ondenkbaar en gezien de reeds aanwezige druk op onze planning kunnen we dan ook niet op voorhand garanderen dat er direct vervanging geregeld kan worden. Uiteraard zetten wij ons onverminderd in om de mogelijke hinder zo veel als mogelijk te beperken.

We realiseren ons de gevolgen voor de korte en lange termijn, maar zijn van mening dat we door te handelen als omschreven bijdragen aan het indammen van het virus.  

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.liveblog-coronavirus-foto-getty-images-bewerking-rtv-oost-1.jpg

Meer nieuws:

Geslaagd!

Lees meer

EK 2021

Lees meer

Pasen

Lees meer